घर > समाचार > उद्योग समाचार

हटफिक्स ज्वेल ब्लिङ कुञ्जी चेनका विशेषताहरू

2022-07-04

हटफिक्स ज्वेल ब्लिङ कुञ्जी चेन, यो कुञ्जी चेनको लागि नयाँ तरिका र नयाँ विचार हो, हामी हाम्रो लोगो वा विशेष कामलाई ब्लिङ ज्वेलको साथ ट्याग वा झोलामा हटाएर फिक्स गर्न सक्छौँ, यो धेरै राम्रो र मूल्यवान देखिन्छ।